محصول برچسب خورده با"رو پیچ تو پیچ گالوانیزه 1 اینچ"