کپ گالوانیزه 1/2 2 اینچ

تولید کننده: متفرقه
33,500 تومان
33,000 تومان

کپ گالوانیزه دنده ای همانند درپوش گالوانیزه برای کور کردن مسیر لوله کشی مورد استفاده قرار میگیرد .