کپ گالوانیزه 1/4 1 اینچ

تولید کننده: متفرقه
14,000 تومان
13,500 تومان

کپ گالوانیزه دنده ای همانند درپوش گالوانیزه برای کور کردن مسیر لوله کشی مورد استفاده قرار میگیرد .