محصول برچسب خورده با"سینک دو لگنه فانتزی 611 توکار"