محصول برچسب خورده با"سینک دو لگنه فانتزی 612 روکار"