محصول برچسب خورده با"سینک دو لگنه فانتزی 614 روکار"