محصول برچسب خورده با"سینک دو لگنه فانتزی 628 توکار"