محصول برچسب خورده با"سینک دو لگنه فانتزی 734 توکار"