محصول برچسب خورده با"سینک دو لگنه فانتزی 736 توکار"