محصول برچسب خورده با"سینک دو لگنه فانتزی 737 توکار"