محصول برچسب خورده با"سینک دو لگنه فانتزی 762 روکار"