محصول برچسب خورده با"سینک دو لگنه فانتزی 812 روکار"