محصول برچسب خورده با"سینک دو لگنه فانتزی 813 روکار"