محصول برچسب خورده با"سینک دو لگنه فانتزی 816 توکار"