محصول برچسب خورده با"سینک یک لگنه فانتزی 618 توکار"