محصول برچسب خورده با"سینک یک و نیم لگنه فانتزی 605 توکار"