محصول برچسب خورده با "سینک یک و نیم لگنه فانتزی 605 روکار"