محصول برچسب خورده با"سینک یک و نیم لگنه فانتزی 608 توکار"