محصول برچسب خورده با "سینک یک و نیم لگنه فانتزی 608 روکار"