محصول برچسب خورده با "سینک یک و نیم لگنه فانتزی 610 توکار"