محصول برچسب خورده با"سینک یک و نیم لگنه فانتزی 610 روکار"