محصول برچسب خورده با"شلنگ رابط یونیورست استیل 304"