محصول برچسب خورده با"شیر توالت فیروزه مدل مهرسان سفید کروم"