محصول برچسب خورده با "شیر توالت فیروزه مدل مهرسان سفید کروم"