محصول برچسب خورده با"شیر حمام فیروزه مدل تنسور رویال"