محصول برچسب خورده با "شیر حمام فیروزه مدل تنسور رویال"