محصول برچسب خورده با"شیر حمام فیروزه مدل مهرسان سفید کروم"