محصول برچسب خورده با"شیر حمام فیروزه مدل پارمیس کروم"