محصول برچسب خورده با "شیر روشویی فیروزه مدل آیدا طلایی"