محصول برچسب خورده با"شیر روشویی فیروزه مدل آیدا طلایی"