محصول برچسب خورده با"شیر روشویی فیروزه مدل آیدا کروم"