محصول برچسب خورده با"شیر روشویی فیروزه مدل تنسو رویال طلایی"