محصول برچسب خورده با "شیر روشویی فیروزه مدل مهرسان سفید کروم"