محصول برچسب خورده با"شیر روشویی فیروزه مدل پارمیس کروم"