شیر سوزنی 1/2 1 اینچ

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تولید کننده: کیز ایران
868,000 تومان
833,000 تومان

این محصول در جاهایی که جریان منظم و یکنواخت سیال مورد نیاز است، طراحی شده ;از قبیل لوله کشیهای منازل ، مصارف صنعتی ، کشاورزی ، تاسیسات گرمایشی ، سیستمهای بهداشتی ،بخار، نفت ، بنزین و سایر هیدروکربنها .