محصول برچسب خورده با"شیر ظرفشویی فیروزه مدل آیدا طلایی"