محصول برچسب خورده با "شیر ظرفشویی فیروزه مدل آیدا کروم"