محصول برچسب خورده با "شیر ظرفشویی فیروزه مدل مهرسان سفید کروم"