محصول برچسب خورده با"شیر ظرفشویی فیروزه مدل مهرسان سفید کروم"