محصول برچسب خورده با "شیر ظرفشویی فیروزه مدل پارمیس"