محصول برچسب خورده با"شیر ظرفشویی فیروزه مدل پارمیس"