شیر پیسوار 1/2 کیز ایران

تولید کننده: کیز ایران
52,000 تومان

 این شیر معمولا بهترین مکمل جهت نصب با شیر ها و سیستم های زیر می باشد:

شیر های اهرمی و لوکس

سرویس های بهداشتی

لوله کشی های خانگی

سیستم های آبیاری

شبکه های توزیع نفت، بنزین، گازوئیل و پتوماتیک

سیستم های توزیع سیالات غیر خورنده صنعتی