محصول برچسب خورده با "شیلنگ آبگرم کن 20 سانتی متر1/2"