محصول برچسب خورده با"شیلنگ آبگرم کن 20 سانتی متر1/2"