محصول برچسب خورده با"شیلنگ آبگرم کن 40 سانتی متر1/2"