محصول برچسب خورده با"شیلنگ آبگرم کن 50 سانتی متر1/2"