محصول برچسب خورده با"شیلنگ آبگرم کن 60 سانتی متر1/2"