محصول برچسب خورده با"شیلنگ تک پایه 120 میلی متر 50 سانتی متر 1/2 - m10"