محصول برچسب خورده با "شیلنگ تک پایه 60 سانتی متر 1/2 - m10"