محصول برچسب خورده با "شیلنگ تک پایه 60 سانتی متر 3/8 - m10"