محصول برچسب خورده با "شیلنگ خروجی لباسشویی 1/5 متری ایرانی"