محصول برچسب خورده با "شیلنگ خروجی لباسشویی 2 متری ایرانی"