محصول برچسب خورده با"شیلنگ خروجی لباسشویی 3 متری ایرانی"