محصول برچسب خورده با "شیلنگ دو سر مهره 30 سانتی متر1/2"