محصول برچسب خورده با "شیلنگ دو سر مهره 40 سانتی متر1/2"