محصول برچسب خورده با "شیلنگ دو سر مهره 60 سانتی متر1/2"